Úvod

Vítejte na oficiální webové stránce našeho sportovního klubu pro zrakově postižené sportovce Blind Sport Club Praha (dále jen BSC Praha).

Sportovní klub BSC Praha je od 23. srpna 2011 neziskovou organizací, jejímž cílem je zajištění sportovních aktivit pro zrakově postižené sportovce především absolventů a žáků z řad středních a základních škol.

Naše úspěchy v roce 2014.
Naše úspěchy v roce 2013.
Naše úspěchy v roce 2012.

Poděkování partnerům:

Děkujeme těmto partnerům za finanční podporu našeho sportovního klubu v roce 2021:

  • Národní sportovní agentura
  • Hlavní město Praha
  • Nadace Leontinka
  • Nadace Českého rozhlasu Světluška
  • Individuální finanční dary od soukromých osob

Díky jejich podpoře jsme mohli zajistit pravidelnou sportovní činnost, materiální vybavení a také zúčastnit se domácích i zahraničních turnajů.

Děkujeme též mnoha dalším, kteří nám obětavě pomáhají.