O nás

Sportovní klub pro zrakově postižené sportovce BSC Praha získal právní formu občanského sdružení dne 23. Srpna 2011. Skupina dobrovolníků a sportovců však rozvíjela aktivity už od roku 2009 a to především ve futsalu pro nevidomé pod neformálním názvem FC Praha.

S formálním vznikem BSC Praha začala nová éra, kdy se vedení sportovního klubu rozhodlo, že bude podporovat více sportů pro zrakově postižené sportovce.

Motto:
Individuality tvoří tým a tým vychovává individuality.

Poslání:
I ve tmě se dá vyhrávat

Hlavní cíl

Hlavním cílem BSC Praha je podporovat atraktivní sporty pro zrakově postižené. Dlouhodobě pracujeme s nadějnými mladými sportovci a chceme podporovat absolventy a studenty vysokých, středních a základních škol na území města Prahy a ve Středočeském kraji.

Souhrn cílů BSC Praha:

 • Podporovat mladé a nadějné zrakově postižené sportovce
 • Podporovat atraktivní sporty ve vztahu k integraci zrakově postižených mezi širokou veřejnost
 • Spolupracovat s vysokými, středními a základními školami na území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji
 • Vyhledávat nové talentované sportovce z řad mladých zrakově postižených absolventů a studentů
 • Spolupracovat s ostatními sportovními kluby pro zrakově postižené na území České republiky
 • Získávat zkušenosti na mezinárodní úrovni za pomoci partnerství s jinými sportovními kluby ze zahraničí a účastí na mezinárodních turnajích
 • Vychovávat zrakově postižené sportovce pro účely reprezentace v jednotlivých podporovaných sportech
 • Šířit na veřejnosti a v médiích povědomí o sportech pro zrakově postižené

 

BSC Praha je součástí

 • Český svaz zrakově postižených sportovců
 • Mezinárodní asociace pro zrakově postižené sportovce IBSA

V současné době podporujeme a chceme podporovat tyto sporty:

Paralympijské sporty:

 • Futsal pro nevidomé
 • Goalball
 • Běžecké lyžování

Neparalympijské sporty:

 • Showdown
 • Bowling
 • Futsal pro slabozraké